Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

17.09.2020 11:51

 

 

Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa plánovaný „Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020neuskutoční.

Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

 

V prípade vrátenia zálohy zašlite požiadavku na e-mail: 

 zsskue@slovakrail.sk

Odborový zväz zamestnancov železníc

Danka Michalčíková

Tel.kontakt: 02 2029 7639

Pôvodná pozvánka:

 

 Vážené kolegyne a kolegovia!

 

OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri  príležitosti Dňa železničiarov pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a ich rodinných príslušníkov

dňa 23. 09. 2020 /streda/ od 14.45 hodiny

v priestoroch Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1 ( 150m od Rožňavskej 1)

 

 17. ročník  BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj

XII. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

 

Členovia OZZŽ zdarma. Rodinný príslušníci členov OZZŽ príspevok 10,- €.

Ostatní účastníci príspevok vo výške 15,- € (za „občerstvenie – podávané v priebehu turnaja formou „Švédskych stolov“, dráhu a topánky). Po vyúčtovaní akcie bude príspevok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava).

 

Nápoje si hradia všetci účastníci sami.

 

Záväzné prihlášky žiadame doručiť  najneskôr do 16.09.2020

  p. Tomašovič, ( 920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk

                                         

Záväzné prihlášky a príspevky najneskôr do stredy 16.9.2020. Príspevky zašlite na účet:

SK35 1100 0000 0026 2511 6694,  do poznámky uveďte svoje meno.

 

Program podujatia


     14.45 - 15.00 hod.     prezentácia                                   15.00 – 15.30 hod.     bowling – „tréning

15.30 – 16.30 hod.     bowling – súťaž 10 hodov         16.40 -    obed + vyhodnotenie

                           15.30 – 16.30 hod.     bowling – súťaž 10 hodov         16.40 -    obed + vyhodnotenieVážené kolegyne a kolegovia!
OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri príležitosti Dňa železničiarov pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a ich rodinných príslušníkov
dňa 23. 09. 2020 /streda/ od 14.45 hodiny
v priestoroch Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1 ( 150m od Rožňavskej 1)
17. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj
XII. ročník Memoriálu Soni Janičkovej
Členovia OZZŽ zdarma. Rodinný príslušníci členov OZZŽ príspevok 10,- €.
Ostatní účastníci príspevok vo výške 15,- € (za „občerstvenie – podávané v priebehu turnaja formou „Švédskych stolov“, dráhu a topánky). Po vyúčtovaní akcie bude príspevok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava).
Nápoje si hradia všetci účastníci sami.
Záväzné prihlášky žiadame doručiť najneskôr do 16.09.2020
p. Tomašovič,  920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk
Záväzné prihlášky a príspevky najneskôr do stredy 16.9.2020. Príspevky zašlite na účet:
SK35 1100 0000 0026 2511 6694, do poznámky uveďte svoje meno.
Program podujatia
14.45 - 15.00 hod. prezentácia 15.00 – 15.30 hod. bowling – „tréning“
15.30 – 16.30 hod. bowling – súťaž 10 hodov 16.40 - obed + vyhodnotenie

Novinky

30.06.2021 12:40
  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...
08.06.2021 08:16
  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...
22.06.2020 08:27
Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...
Záznamy: 1 - 4 zo 289

Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...