Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

04.09.2019 07:24

Vážení kolegovia,

 

srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej,

ktorý sa uskutoční 25. septembra 2019 /streda/ od 14.45 hodiny v priestoroch

Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1 ( 150m od Rožňavskej 1).

 

 

Členovia OZZŽ zdarma. Rodinný príslušníci členov OZZŽ príspevok 10,- €.

 

Ostatní účastníci príspevok vo výške 15,- € (za „neskorý obed“, dráhu a topánky). Po vyúčtovaní akcie bude príspevok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava).

 

Nápoje si hradia všetci účastníci sami.

 

Záväzné prihlášky žiadame doručiť  najneskôr do 18.09.2019

p. Tomašovič, tel: 920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk

 

Záväzné prihlášky a príspevky najneskôr do stredy 18.9.2019.

Príspevky zašlite na účet:

SK35 1100 0000 0026 2511 6694,  do poznámky uveďte svoje meno.

 

Novinky

13.01.2020 07:15
Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...
24.09.2019 07:50
Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...
04.09.2019 07:24
Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...
Záznamy: 1 - 4 zo 281

Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ Drieňová 24
Bratislava
820 09
+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTY
Tomasovic.peter@zscargo.sk