Archív článkov

22.11.2017 09:50
Dňa 21.11.2017 prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania odborových centrál pôsobiacich v ZSSK CARGO a kolektívnych vyjednávačov za ZSSK CARGO. Po štyroch hodinách rokovania nastal v kolektívnom vyjednávaní značný posun v hľadaní spoločnej cesty dohodnutia novej PKZ na rok 2018 pre...
07.11.2017 10:18
Dňa 6.11.2017 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu novej PKZ na rok 2018. Zamestnávateľ na úvod deklaroval snahu zastabilizovať ľudské zdroje a ďalej rozvíjať firmu. Ako „vážne“ to berie dokazuje jeho návrh: - zvýšenie tarifných miezd o 10 €, -zníženie príplatkov za prácu v...
30.10.2017 11:36
Vážení odborári, priatelia,   týmto sa Vám chceme poďakovať za účasť na našej odborárskej akcii Klobfest 2017. Veríme, že ste boli všetci spokojní a hlavne odchádzali náležite osviežení. Zároveň sa chceme poďakovať prípravnému a realizačnému tímu a to:   Kamilovi...
07.09.2017 10:50
      V tomto ročníku pripravili organizátori OZZŽ pre prihlásených hostí vynovené priestory. V plnej miere im patrí poďakovanie za prípravu a celkový priebeh súťaží napriek extrémne teplému počasiu.     Počasie v súťažnom dni...
30.06.2017 09:21
                            Vážení členovia OZZŽ, po úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ v minulom roku  aj v tomto roku sme...
30.06.2017 09:19
Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri  príležitosti Dňa železničiarov pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a ich rodinných príslušníkov dňa 28. 09. 2017 /streda/ od 14.45 hodiny v priestoroch Národného bowlingového...
05.06.2017 08:36
V peknom prostredí  „Hotela Relax Inn Šoporňa“ sa uskutočnil v dňoch 3.6.2017 - 4.6.2017 ŠD OZZŽ 2017.  Organizátor súťaží p. Friedrich Z. opätovne prekvapil účastníkov netradične v úvode súťažou “RODINNÁ  RELLY“ svojimi otázkami.    Súťažilo sa vo...
23.03.2017 14:02
Gastrofest Komoča, propaguj svoj tím – Biele Tulene Link na článok o našich "Bielich Tuleňoch" http://gastrofest.sk/gastrofest-komoca-propaguj-svoj-tim-biele-tulene/ Publikované 12.March 2017    
15.02.2017 12:17
  DNEŠNÉ kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľom bolo dramatické. Najskôr sprostredkovateľka zhrnula závery z minulého rokovania. Následne zamestnávateľ odprezentoval, aké výpočty použil pri svojom návrhu a upravil ponuku pre bod 45 s ktorou OC nesúhlasili. Po ďalšom...
15.02.2017 11:17
  Včerajšia Výročná členská schôdza OZZŽ sa uskutočnila v priestoroch jedálne ZSSK na Rožňavskej ulici. Prítomní členovia najskôr hodnotili činnosť za rok 2016, ktorá bola naozaj pestrá. Výbor svojou činnosťou nielenže prispel ku podpisu všetkých troch Kolektívnych zmlúv (ZSSK, ZSSK CARGO,...
Záznamy: 41 - 50 zo 288
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Novinky

24.09.2019 07:50
Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...
04.09.2019 07:24
Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...
24.06.2019 07:22
Dňa 20.6.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci  kolektívneho vyjednávania na ŽSR o  zaraďovaní...
Záznamy: 1 - 4 zo 280

Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ Drieňová 24
Bratislava
820 09
+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTY
Tomasovic.peter@zscargo.sk